Göteborg Pediatric Growth Research Center Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning ''
GP-GRC f\xF6rsta sidan om oss barn och ungdom sjukv\xE5rd och hälsov\xE5rd forskning kontakta
           
om oss
Nationellt register

Ett svenskt register över barn som får behandling med tillväxthormon, "Nationellt register för barn på tillväxthormonbehandling", upprättades 1986 i Sverige. Avsikten med registret är att studera tillväxthormonets effekter och eventuella bieffekter. Samtliga sjukvårdsinrättningar, som följer barn på tillväxthormonbehandling, rapporterar till registret.

Registrets målsättning är:
- Att följa tillväxthormon föreskrivningen i Sverige, till vilka patienter och för vilka diagnoser.

- Att samla information om använda behandlingsregimer och dess koppling till behandlingsresultat i form av korttids tillväxtsvar, uppnådd slutlängd och metabola effekter.

- Att optimera utredning och behandling vid de olika tillstånd som idag behandlas med tillväxthormon, till optimal kostnadseffektivitet och minsta möjliga belastning för barnet.

- Att följa eventuella bieffekter av tillväxthormonbehandling.

Registret innehåller uppgifter från patientjournalen, såsom föräldrars längd, barnets identitet och kodnummer, tillväxtuppgifter från födelsen och framåt, vissa laboratorieresultat och eventuell annan sjukdom och dess behandling.

Uppgifterna i databasen kommer att bevaras så länge som det finns ett kvalitetssäkrings- och/eller ett vetenskapligt behov. Den som deltager i registret har rätt att erhålla utdrag av all information som finns i databasen om sig själv/sitt barn.

Rapportering av resultat sker i avidentifierad form i medicinska tidskrifter, dvs en enskild individ kan inte identifieras. Uppgifterna lagras i en databas vid Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra, Göteborg under sekretess i enlighet med datainspektionens regler.

Introduktion

Organisation

Nationellt register

Om huset

GP-GRC

 
Sök på hela webbplatsen 
 
 
© Copyright GP-GRC Göteborg Pediatric Growth Research Center